Ilustrace

Knižní ilustrace
Reportážní ilustrace
V létě 2019 jsem si vyzkoušela náročnou práci soudního kreslíře.
Slovenský Denník SME mě najal abych zachytila klíčové momenty ve sledovaném soudním procesu.
Moje skici byly také na titulní stránce novin.
Dole najdete rozhovor se mnou o soudním skicování pro denník SME.
Edioriální ilustrace
Výstavy
Série ilustrací ke knize Musíme si pomáhat bude k vidění na konferenci smyslové aktivizace 14/09/2020
Zámecká zahrada – Kratochvíle, Státní zámek Kratochvíle, Netolice, Česká republika
Série ilustrací k Příbehu přátelství podle scénáře Richarda Skolka. Přátelství je jedním ze 3. příběhů. První část byla k vidění na výstavě v Kafe v Kufru v Praze v dubnu 2019.
Stylizované portréty
Volná tvorba