Ilustrace ke sbírce básní od K.J.Erbena. Kytice je první povinná četba ze základní školy, do které jsem se upřímně zamilovala. Pracovat na těchto ilustracích byla tedy opravdu radost.

Jedná se o koláže inkoustové kresby, digitálního kolorování a akvarelu.