Někdo fotí, já radši skicuju nebo maluju. Venku v přirodě i ve městě. Takové na místě pořízené skici mají mnohem větší hloubku než kdejaká, na mobil pořízená, fotografie. Jsou to vlastně ilustrace daného okamžiku, tak jak je viděl autor.

Nízké tarty, léto 2019. Skici, později digitálně colorované.

Jezero u města Rosenheim v Bavorsku, digitální skica.

Každý den, se rozkresluji skicováním, doma podle fotky, obrazu v knize, sochy, v terénu třeba při cestování v MHD.

Putovní plenér v Českém Ráji. Léto 2018. Akvarel.